Tilskud

Tilskud fra reklameordningens 15% pulje.

Der kan søges om tilskud til følgende:

En klub eller forening, der i kraft af en præstation deltager eller arrangerer kampe/stævne, eller i kraft af sin placering automatisk i henhold til sin unions bestemmelser kan deltage i nationale/internationale turneringer.

En klub eller forening i en særlig anledning deltager, arrangerer en konkurrence, opvisning, turnering eller lignende, hvor gæsterne eller selve arrangementet må betegnes som usædvanlig i/for Rødovre.

En klub eller forening i forbindelse med 25-40-50-60-75 og 100 års jubilæum arrangerer internationalt-/landsstævne eller lignende.

En klub eller forening ifølge aftale med sin union påtager sig et landsstævne eller lignende.

Øvrige arrangementer af idrætslig karakter, som ikke omfattes af ovenstående, kan støttes, såfremt Folkeoplysningsudvalget finder dem værdige dertil.

Bemærkninger:

Det er ingen hindring for støtte, at et arrangement samtidigt støttes af kommunale midler, dog må det samlede tilskud fra kommunalt regi og reklameordningens 15% pulje ikke give foreningen/klubben overskud.

Klubbens eller foreningens almene økonomiske situation må ikke virke negativ på beslutningen om tilskuddets størrelse.

Ansøgninger skal fremsendes til: (senest 1 måned før)

Folkeoplysningsudvalget
Børne-og kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre