Kontingent

Hvad koster det?


Til bestridelse af FIR's driftsudgifter betaler hver idrætsforening et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

Beløbet indbetales til FIR's kasserer, senest udgangen af marts måned.

Kontingentet er pt. kr. 350,00 og indbetales til Danske Bank, reg.nr.: 1551 Konto: 0005155568