Kurser

 

Kurserne gennemføres i tæt samarbejde med DIF, DIF/Københavns Amt og Dansk Firmaidrætsforbund.

Kurserne er gratis for idrætsledere i Københavns Amt, da amtet yder tilskud til kurserne.

Læs mere om indhold og tilmelding på IDRÆTSRÅD REGION HOVEDSTADEN