Hvorfor

Hvorfor være en del af FiR?

Man kunne fristes til at sammenligne FIR med et forsikringsselskab. Det er først når skaden eller problemerne opstår, at man ærgrer sig over at have fravalgt forsikringen. Vi kan uddybe det mere med følgende eksempler.

1. FiR bliver, i alle idrætslige spørgsmål til Rødovre Kommune, taget med på råd.

2. Det er FiR som løbende udarbejder en prioriteringsplan for idrættens vilkår i Rødovre Kommune.

3. FiR inviterer løbende, de idrætsforeninger, der er medlem til en snak om idrættens vilkår i Rødovre Kommune.

4. FiR står stærkere som paraplyorganisation for klubberne/foreningerne end hvis den enkelte klub/forening henvender sig til Rødovre Kommune.

5. Sammenhold giver styrke overfor det politiske system. Det har der været flere eksempler på.

6. Hvis man som klub/forening er sig selv nok - så er det jo et valg, men måske ikke særligt klogt.

7. FiR anbefalede, efter et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. juni 2005, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med næste års budget og investeringsplan, tager alle 3 haller med i forhandlingerne for at få disse opført så hurtigt som muligt. Alle tre haller blev indviet i 2009.

Det er, hvad FiR umiddelbart kan tilbyde - og så kun for kr. 300 om året. Under kr. 1 om dagen :-)